Adding a gallery to your website | Supportcenter - SITE123

Adding a gallery to your website

The gallery tool is fantastic as it lets you add two kinds of media, images and videos together!


To add a gallery page:

  1. In the editor click on Pages.
  2. Click the Add New Page button. 
  3. Click the gallery tab and then click on the gallery page to insert it into your website.Behöver du mer hjälp? Vi finns till hands 24/7
Relaterade artiklar:
Vänta inte längre, skapa din hemsida idag! Skapa en hemsida

Fler än 1728 SITE123-hemsidor skapade i US idag!