Adding offline payment option by phone on your events - SITE123

Adding offline payment option by phone on your events

Adding a phone number to your events will allow your events to take offline orders over the telephone. This will allow you to do business both on and off the internet.

To edit:

  1. In the editor click on Pages.
  2. Scroll to your events page.
  3. Click the blue Edit button. 
  4. Under the Settings tab, click the phone number field and enter in your company phone number. 
  5. Hit save after this has been done.


Behöver du mer hjälp? Vi finns till hands 24/7
Relaterade artiklar:
Vänta inte längre, skapa din hemsida idag! Skapa en hemsida

Fler än 2018 SITE123-hemsidor skapade i US idag!