Customizing the font style for your website's menu | Supportcenter - SITE123

Customizing the font style for your website's menu

Setting the menu font adds flavor to the written text in your menu. 

To edit:

  1. On the editor click the Design button, then click the Styles & Fonts tab. 
  2. Click the Custom button next to Font Family.
  3. Under Menu Font, choose your desired font.Behöver du mer hjälp? Vi finns till hands 24/7
Relaterade artiklar:
Vänta inte längre, skapa din hemsida idag! Skapa en hemsida

Fler än 1782 SITE123-hemsidor skapade i US idag!