Setting an image for social network sharing | Supportcenter - SITE123

Setting an image for social network sharing

The Social Share image is the tool you want to use to make sure people see the image you want when sharing your website on social media outlets.

To edit: 

  1. On the editor click the Design button, then click the Favicon and Social Image tab.
  2. Click upload to insert a social share image from your computer.
  3. Make sure the Social share image is a .jpeg, .jpg, .png, .gif, or .bmp file that is less than 50 mb in size.


Behöver du mer hjälp? Vi finns till hands 24/7
Relaterade artiklar:
Vänta inte längre, skapa din hemsida idag! Skapa en hemsida

Fler än 1804 SITE123-hemsidor skapade i US idag!