Upgrade your Website to Premium | Supportcenter - SITE123

Upgrade your Website to Premium

This button will let you upgrade your website from a free site to a premium website.

To upgrade your website to a premium site:

  1. The green button on display in your dashboard will say Upgrade.
  2. Click the Upgrade button and you will be taken to the upgrade screen where you can choose a plan. 
  3. Fill in your payment information. 
  4. Click to confirm your order and your website will be upgraded to a premium website!

Behöver du mer hjälp? Vi finns till hands 24/7
Relaterade artiklar:
Vänta inte längre, skapa din hemsida idag! Skapa en hemsida

Fler än 1800 SITE123-hemsidor skapade i US idag!