Uploading video custom thumbnail to media in the gallery - SITE123

Uploading video custom thumbnail to media in the gallery

Including a custom video thumbnail lets you change the initial display of a video media in your gallery page.

To edit: 

  1. In the editor click on Pages.
  2. Scroll to your gallery page and click the blue Edit button. 
  3. Click on one of your video pieces of media - it will open the settings. 
  4. At the bottom, you will see Video Custom Thumbnail - click the upload button to upload your custom image that you want to use as that video's thumbnail.


Behöver du mer hjälp? Vi finns till hands 24/7
Relaterade artiklar:
Vänta inte längre, skapa din hemsida idag! Skapa en hemsida

Fler än 2000 SITE123-hemsidor skapade i US idag!