Uploading your Own Image as a Homepage Background | Supportcenter - SITE123

Uploading your Own Image as a Homepage Background

Uploading your own image as a homepage background is a great way to personalize your website. 


To upload your own image as a homepage background:

  1. On the editor click the homepage tab and then open the "Image Design" tab. 
  2. Click the dropdown menu under "Background type" and choose "One image".
  3. Click the "Choose image" button and from the dropdown list, pick Upload to upload your own image from your computer.
Behöver du mer hjälp? Vi finns till hands 24/7
Relaterade artiklar:
Vänta inte längre, skapa din hemsida idag! Skapa en hemsida

Fler än 1883 SITE123-hemsidor skapade i US idag!