Uploading your own image as a promo background | Supportcenter - SITE123

Uploading your own image as a promo background

Uploading your own image is a great way to set up your promo background. 

To edit: 

  1. In the editor click on Pages. 
  2. Scroll to the Promo page and click on the blue Edit button. 
  3. In the window that appears, open the Image design tab. 
  4. Under Background Type, from the dropdown choose Image. 
  5. Click the Choose Image button, and from the dropdown, choose Upload. 
  6. Browse on your computer to the image you want for the background and click it.


Behöver du mer hjälp? Vi finns till hands 24/7
Relaterade artiklar:
Vänta inte längre, skapa din hemsida idag! Skapa en hemsida

Fler än 1639 SITE123-hemsidor skapade i US idag!