Adding privacy of use to your website's footer | Supportcenter - SITE123

Adding privacy of use to your website's footer

 Adding privacy of use to your website allows you to state the privacy restrictions and implications of using your website. 

To edit:

  1. On the editor click the Design button, then click the Footer Options tab. 
  2. Under Privacy, toggle the switch to On. 
  3. A blue hyperlink will appear in your footer and a blue Edit Content button will appear below the Privacy text. 
  4. Click Edit Content to add/edit your website privacy options as desired.


Behöver du mer hjälp? Vi finns till hands 24/7
Relaterade artiklar:
Vänta inte längre, skapa din hemsida idag! Skapa en hemsida

Fler än 1942 SITE123-hemsidor skapade i US idag!