Creating a new category in the gallery | Supportcenter - SITE123

Creating a new category in the gallery

Adding a new category to your gallery allows you to better organize the media you upload to it.

To edit:

  1. In the editor click on Pages.
  2. Scroll to your gallery page and click the blue Edit button. 
  3. Click inside the text field that says "Add New Category" and type in a category name. 
  4. Click the blue Add button next to it to add this category. 
  5. You can then upload directly to this category or click and drag existing media into this category.


Behöver du mer hjälp? Vi finns till hands 24/7
Relaterade artiklar:
Vänta inte längre, skapa din hemsida idag! Skapa en hemsida

Fler än 1586 SITE123-hemsidor skapade i US idag!