Mailing list tool on your website's footer | Supportcenter - SITE123

Mailing list tool on your website's footer

The mailing list tool is perfect for sending online newsletters to your customers. 

To edit:

  1. On the editor click the Design button, then click the Footer Options tab. 
  2. Under Show Mailing list, toggle the switch on. 
  3. The mailing list sign-up will appear in your footer. 
  4. To access the mailing list to send newsletters and updates, go to your site's dashboard and click the Mailing List button.Behöver du mer hjälp? Vi finns till hands 24/7
Relaterade artiklar:
Vänta inte längre, skapa din hemsida idag! Skapa en hemsida

Fler än 1691 SITE123-hemsidor skapade i US idag!