Using your domain with SITE123 / A record and CNAME pointing - SITE123

Using your domain with SITE123 / A record and CNAME pointing

Setting up your A record and Cname in your domain provider allows you to use your domain with your SITE123 website, allowing you to have email accounts connected to your domain as well.

To do this:

  1. To set up your A record and CNAME, enter your domain registrar.
  2. Go to your DNS settings for your domain.
  3. Create a CNAME record for WWW, pointing to ssl.site123.com.
  4. Create an A record for @ (empty), pointing to the following IP address: 54.76.177.85
  5. Save the changes.
Behöver du mer hjälp? Vi finns till hands 24/7
Relaterade artiklar:
Vänta inte längre, skapa din hemsida idag! Skapa en hemsida

Fler än 1543 SITE123-hemsidor skapade i US idag!